Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Šumarski tehničar specijalista


Å umarsko i drvodjeljska Å¡kola Karlovac, 502 sata

  • Stjecanje srednje stručne spreme V. stupnja
  • Prepoznavanje različitih tipova sastojina, izraditi doznake stabala, projektirati Å¡umske vlake, usavrÅ¡avanje
Lovočuvar >
< Å umarski tehničar

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.