Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Zdrav život


Avadhuta

  • Tečaj kuhanja zdrave vegetarijanske hraneMogu bolje >
< Tečaj za nove članove Kino kluba

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.