Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Priprema za polaganje državne mature


Učilište "Svijet"

  • Priprema za sve predmete

Targ d.o.o.

  • Program kreće od siječnja 2012. godine

Pou Pouka
Poslovno upravljanje >
< Osposobljavanje

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.