Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Knjigovodstveni operator


Pou Duga Resa, 210 sati

  • Namijenjen je osobama koje same žele voditi poslovne knjige na računalu

Ivora, 200 sati

  • Svladavanje knjiženja poslovnih događaja u skladu s važećim zakonskim propisima, izrada različitih vrsta obraćuna (plaća, amortizacije, blagajne, PDV-a, ulaznih i izlaznih računa), izrada izvještaja
  • Svaki polaznik nakon uspješno položenog ispita dobiva uvjerenje o usavršavanju za knjigovodstvenog operateraKnjigovodstveni operator na računalu >
< Manager zaštite i upravljanja okolišem

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.