Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Fotograf


Ivora, 150 sati

  • Teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na vektorskim alatima ’’CorelDRAW’’, te alatima za rad sa bitmapama ’’Photoshop’’ što će svakom polazniku nakon završenog rada i uspješno položenog ispita omogućiti dobivanje uvjerenja za usavršavanje za grafičkog dizajneraWeb dizajn >
< Dizajner interijera

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.