Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Pomoćni fasader


Ivora, 150 sati

  • Stručno osposobljavanjeKeramičar >
< Pomoćni armirač

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.