Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Pomoćni tesar


Obrtnička i tehnička škola Ogulin, trajanje ovisno o prethodnom obrazovanju

Mješovito industrijsko - obrtnička škola Karlovac, 140 sati

  • Osposobljavanje

Pou Pouka, 3 mjeseca

  • Osposobljavanje

Ivora, 150 sati

  • OsposobljavanjeZidar >
< Tesar

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.