Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Pomoćni polagač keramičkih pločica


Mješovito industrijsko - obrtnička škola Karlovac, 140 sati, 6 tjedana

  • OsposobljavanjePomoćni soboslikar - Ličilac >
< Pomoćni graÄ‘evinski radnik na poslovima armirača

<- povratak na popis programa

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.