Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Ustanove cjeloživotnog učenja

NAZIV USTANOVE

WEB ADRESA

ADRESA

TELEFON

Ekonomsko-turistička škola Karlovac

ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr

Kurelčeva 2, Karlovac

047/614-596

Gimnazija Bernardina Frankopana 0gulin

Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin

Struga 3, 47300 Ogulin

047/522-573

Medicinska škola Karlovac

Medicinska škola Karlovac

Dr.Andrije Štampara bb, Karlovac

047/431-371

Ivora - škola managmenta i informatike

Ivora

Mažuranićeva obala 1, Karlovac

047/601-120

Mješovito industrijsko - obrtnička škola Karlovac

Mješovito industrijsko - obrtnička škola Karlovac

Domobranska 2, Karlovac

047/614-903

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

Obrtnička i tehnička škola Ogulin

J. J. Strossmayera 2, Ogulin

047/522-931

Obrtnička komora Karlovačke županije

Obrtnička komora Karlovačke županije

Haulikova 14, Karlovac

047/612-058

Committo d.o.o.

Committo

M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac

047/495-500

Prirodoslovna škola Karlovac

Prirodoslovna škola Karlovac

Stjepana Mihalića 43, Karlovac

047/614-085

Pučko otvoreno učilište Duga Resa

Pučko otvoreno učilište Duga Resa

Trg svetog Jurja 3, Duga Resa

047/844-252

Pučko otvoreno učilište Lingua

Pučko otvoreno učilište Lingua

Vladka Mačeka 28, Karlovac

047/421-800

Pučko otvoreno učilište Marković

Pučko otvoreno učilište Marković

I. Meštrovića 12, Karlovac

047/600-666

Pučko otvoreno učilište Pouka

Pučko otvoreno učilište Pouka

Bogoslava Šuleka 29, Karlovac

047/642-938

Srednja škola Duga Resa

Srednja škola Duga Resa

Jozefinska cesta 27, Duga Resa

047/841-630

Šumarsko i drvodjeljska škola Karlovac

Šumarsko i drvodjeljska škola Karlovac

Vatrogasna cesta 5, Karlovac

047/609-599

Targ d.o.o.

Targ

Šebetićeva 2, Karlovac

047/616-210

Tehnička škola Karlovac

Tehnička škola Karlovac

Ljudevita Jonkea 2A, Karlovac

047/615-805

Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac

Trgovačko ugostiteljska škola Karlovac

Radićeva 8 i 10, Karlovac

047/612-137

Učilište ’’Svijet’’

Učilište ’’Svijet’’

Radićeva 12, Karlovac

047/611-926

Veleučilište u Karlovcu

Veleučilište u Karlovcu

Trg J. J. Strossmayera 9

047/843-530

Zajednica tehničke kulture Karlovac

Zajednica tehničke kulture Karlovac

M. Vrhovca 15, Karlovac

047/422-290

Avadhuta

Avadhuta

Šetalište Franje Tuđmana 5, Karlovac

047/600-601

Carpe Diem

Carpe Diem

Vrbanićev perivoj 4, Karlovac

047/422-347

Domaći

Domaći

Struga 1, Karlovac

047/600-996

Kinoklub Karlovac

Kinoklub Karlovac

Rakovac 4, Karlovac

047/654-133

Makal - poslovne komunikacije

Makal

Tina Ujevića 2, Karlovac

095/838-8920 - 091/522-8546

AromaVita, učilište za aromaterapiju

AromaVita

Poljička 8, Zagreb

01/60 40 424

Terranova

Teranova

Dr. Vladka Mačeka 26

047/416-296

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.