Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

Projekt "Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije"

„Znanjem do zaposlenja – Partnerstvo za cjeloživotno učenje u Karlovačkoj županiji“ je projekt Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac, a je sufinanciran od strane Europske Unije.

Cilj projekta je promovirati i unaprijediti zapošljivost kroz razvoj cjeloživotnog učenja u Karlovačkoj županiji, poboljšati način rada ustanova za obrazovanje odraslih te podići svijest građana o važnosti osobnog ulaganja u cjeloživotno učenje.

Provođenjem projektnih aktivnosti stvorena je Mreža državnih i privatnih ustanova koje provode obrazovanje odraslih. Kroz umrežavanje i suradnju među institucijama, pronalaziti će se rješenja u izradi i provedbi novih programa za obrazovanje odraslih, usklađenih sa potrebama tržišta rada. Mreža će pronalaziti i nove izvore financiranja, u prvom redu kroz projekte financirane sredstvima EU, koji će građanima omogućiti veću dostupnost i kvalitetu programa.

U tijeku je promidžbena kampanja za promicanje cjeloživotnog učenja i Mreže za cjeloživotno učenje u Karlovačkoj županiji. Poruke se oglašavaju na plakatima, radiju i televiziji, dijele se brošure i letci, kako bi se kod građana podigla svijest o važnosti cjeloživotnog učenja i što bolje ih se upoznalo sa programima za obrazovanje odraslih i ustanovama koje ih provode.

Projekt traje do siječnja 2012. godine do kada će se kroz partnerski pristup i umrežavanje ojačati kapaciteti državnih i privatnih ustanova za obrazovanje odraslih i podići svijest nezaposlenih osoba i osoba s nižim stupnjem obrazovanja o važnosti cjeloživotnog učenja.

Projekt je financiran iz sredstava Europske unije, programa dodjele bespovratnih sredstava „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“, u okviru programa Europske unije za Hrvatsku – Instrumenta pretpristupne pomoći, IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“.

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.