Mreža za cjeloživotno učenje Karlovačke županije - CUKA

ŠTO sve obuhvaća obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama?

Obrazovanje odraslih obuhvaća sve razine školovanja odraslih, od završetka osnovne škole do završetka studija.
Razlikujemo formalno, neformalno i informalno obrazovanje odraslih.

FORMALNO obrazovanje odnosi se na programe koji su javno verificirani, upisuju se u radnu knjižicu i obuhvaćaju:

- ZAVRŠETAK OSNOVNE ŠKOLE (svi oni koji nemaju završenu osnovnu školu mogu to učiniti besplatno do 2013.g. u okvriu projekta ’’Desteljeće pismenosti u Republici Hrvatskoj)

- SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Stjecanje srednje stručne spreme (programi namijenjeni svima koji nemaju završenu srednju školu) Prekvalificiranje (programi namijenjeni onima koji žele steći novu stručnu spremu na istoj obrazovnoj razini, npr. prekvalifikacija konobara u trgovca ili ekonomista u mehatroničara) Usavršavanje (programi namijenjeni nadogradnji već postojećih znanja, uvjet za upis je često već završena neka srednja škola) Osposobljavanje (kratki tečajevi/programi kojima se stječu znanja potrebna za obavljanje jednostavnih poslova, uvjet za upis je završena osnovna škola)

- VISOKO OBRAZOVANJE

NEFORMALNO obrazovanje odraslih odnosi se na različite tečajeve na kojima se uče jednostavniji poslovi, socijalne vještine ili različiti programi namijenjeni osobnom razvoju. Takvi programi se često ne upisuju u radnu knjižicu, ali su jednako korisni u stjecanju znanja i unaprjeđivanju vještina.

Ova stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Njen sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Karlovac i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.